Mevzuat Konularında Danışmanlık

Mevzuat Konularında Danışmanlık

1)Vergi Mevzuatı

Kurumalar vergisi

Gelir vergisi

Vergi planlaması

Sektörel vergi uygulamaları

Uluslararası vergilendirme

Vergi teşvikleri

Vergi ihtilafları

Vergi uzlaşması

Vergi risk analizi

2)Türk Ticaret Kanunu

Şirket Kurulum işlemleri

Kurulacak şirket türünün seçimi

Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması

Ticari davalarda uzman görüşü

Kambiyo senetleri

3)İş ve SGK mevzuatı

İş kanunu ve teşvikleri

SGK mevzuatı ve teşvikler