Danışmanlık

Gelişen ve değişen küresel ve ulusal alanlardaki mevzuat ve finansal konularda müşterilerimizin karar alma sürecinde bunlara en kısa sürede ulaşmaları, kendilerini içinde bulundukları konumda avantajlı hale getirecektir.

Danışmanlık alanlarımız

   A)Mevzuat Konularında Danışmanlık

      1)Vergi Mevzuatı

Kurumalar vergisi

Gelir vergisi

Vergi planlaması

Sektörel vergi uygulamaları

Uluslararası vergilendirme

Vergi teşvikleri

Vergi ihtilafları

Vergi uzlaşması

Vergi risk analizi

      2)Türk Ticaret Kanunu

Şirket Kurulum işlemleri

Kurulacak şirket türünün seçimi

Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması

Ticari davalarda uzman görüşü

Kambiyo senetleri

      3)İş ve SGK mevzuatı

İş kanunu ve teşvikleri

SGK mevzuatı ve teşvikler

 

   B)Finansal Konularda Danışmanlık

Finansal risklerin belirlenmesi

Nakit yönetimi ve nakit akışı analizi

Alacak yönetimi

Finansal tablo okuma

Bütçeleme ve bütçe sapmalarının yorumlanması

Kar ve zarar analizleri

Maliyet analizi ve iyileştirmeler

Yatırım bütçelemesi ve geri dönüşünün hesaplanması

Finansal bilgi sistemi kurulması