Eğitim

Artık günümüzde bilgi çok önemli bir araç olmakla birlikte, bilginin zamanında ve doğru bir şekilde edinilmesi ve doğru yorumlanması ekonomik rekabet açısından kaçınılmaz bir olgudur. Firma ortakları ve çalışanlarının bilgilerini güncellemesi ve artırması hem firmanın entelektüel sermayesinin artmasına hem de işlerin yürümesinde zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacağı açıktır.

Eğitim Konularımız

Dönem Sonu işlemlerinin vergisel durumu ve uygulaması

Vergi Muhasebesi ( Hesapların vergisel açıdan incelenmesi)

Vergi planlaması ve vergisel kolaylıklar

Kurumlarda Vergilendirme

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye

Vergi incelemeleri ve mükelleflerin hakları

Sermaye Piyasasında vergilendirme ( sermaye piyasası kurumları ve menkul kıymetlerde)

Bilanço okuma ve makyajlanmış finansal tabloların tespiti

Finansal tablolardan risk ve likiditeyi ölçme

Uluslararası vergilendirme (Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları)

Uluslararası şirketlerde dikkat etmesi gereken vergisel konular

Vergi finansmanı

Yatırım kararları alırken vergisel etkenler (Teşvik, Sübvansiyon, İndirim, İstisnalar)

Şirket ortakları ve Hissedarların Vergisel Durumu

Beyanname Düzenleme ve incelikleri (Kurumlar, Gelir, Geçici, Muhtasar, KDV, ÖTV)

Vergi beyannamelerinin finansal olarak analizi

Finansçı olmayanlara vergi eğitimi

Üretim işletmelerinde vergisel konular

Muhasebe sistemi kurulması ve IFRS adaptasyonu

Türk Ticaret kanuna göre şirketlerin özellikleri ve karşılaştırılması

Yönetim kurulu üyelerinin ticaret kanunu ve vergi kanunu karşısındaki yükümlülükleri

Kar Dağıtımı (TTK ve Vergisel durumu)

Bordro ve E bildirge düzenleme