Denetim

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik değişiklikler eş zamanlı olarak yerel ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarda da değişikliklere konu olabilmektedir. Aynı zamanda firmalarda hazırlanan finansla tablolar farklı bir gözle gözden geçirilmesi, firmaların sürekliliği açısından hayati bir durumdur. İşte gerek mevzuattaki ve uygulamalardaki değişiklerin finansal tablolara etkisini değerlendirmek gerekse firmanın kendi tarafından hazırlanan finansal tabloların farklı bir açıdan bağımsız bir gözle bakılması ve değerlendirilmesi denetim hizmetimiz kapsamı içindedir.

       Finansal tablo denetimi

       Hile denetimi

       Risk denetimi

       Bordro denetimi