Mali Müşavirlik ve Outsourcing

Artık günümüzde firmalar etkinliğini ve verimliliğini artırabilmek adına kendi esas işlerine yoğunlaşmakta, özel ve teknik bilgi gerektiren alanlarda ise dış kaynak kullanmaktadır.  Müşterilerimize finansal tabloların hazırlanması, beyannamelerin düzenlenmesi gibi mali müşavirlik gerektiren alanlarda en güncel bilgi ile yanlarındayız.

Finansal muhasebe

Defterlerin ilgili mevzuata göre tutulması

Finansal tabloların hazırlanması

IFRS’ye göre mali tabloların hazırlanması

Firmaların kendi özel yönetim raporlarının hazırlanması

Beyannamelerin düzenlenmesi ve onaylanması

Personel bordrolarının hazırlanması

SGK e-bildirgelerinin hazırlanması

Sabit kıymet takibi

Vergi dairesi, ticaret sicili, SGK gibi kurumlarla olan işlemlerin yürütülmesi